Bilder før og nå

Mine arbeider tar utgangspunkt i de helt nære forhold vi omgir oss med. Menneskene vi er sammen med, stedene vi tilbringer våre dager og tingene som omgir oss. Hver og en har sin historie å fortelle, som alle mennesker har det. I mine arbeider finner du en del av min historie, flettet sammen med andres historie. Det vanlige blir magisk og alle historiene blir legender.